برنامه مدیریت داخلی

فانیذ یک برنامه انبارداری ، سفارش گیری و ارسال سفارش است که با مدریت پرسنل و انبار و البته با سرعت و کارایی که داراست به عملکرد هر چه بهتر مجموعه کمک می کند

انتصاب سفارش به فرد

سفارشات ثبت شده به پرسنل فروشگاه منتصب می شود تا شخص مربوطه به جمع آوری آن اقدام کند.

مدیریت بهینه

در برنامه ای که وظایف پرسنل و وضعیت کالاها و سفارشات در آن مدیریت میشود می توان به بهترین حالت از مدیت رسید

ساماندهی کالاها

کالاهای تامین شده در جایگاه های مخصوص به خود قرار داده می شوند تا در زمان لازم به آن دسترسی پیدا کنند.